Category Archives: Câu chuyện Mo cau

Cơm nắm mo cau của Vui

Cơm nắm mo cau Sáng nay Vui dậy sớm, nằm nghe mưa và mắt còn ngó nghiêng cây bông giấy trên ban công nhà hàng xóm; tự nhiên bỗng thèm ăn cơm nắm quá chừng. Tại trời mưa chi vào lúc sáng sớm như này làm cho những người xa xa quê lại nhớ quê […]