Showing all 5 results

32.000,0

Tên SP: Chén tròn 12 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф12cm x 4cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

15.000,0

Tên SP: Chén vuông nhỏ Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 8 cm x 8 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

52.000,0

Tên SP: Hộp đựng có năp Hình dạng: Hình chữ nhật Kích thước:   hộp: 17cm x 12cm x 3 cm & nắp: 21cm x 15cm x 1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

34.000,0

Tên SP: Hộp đựng không nắp Hình dạng: Hình chữ nhật Kích thước:17cm x 12cm x 3 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

35.000,0

Tên SP: Tô tròn 16 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф16cm x 4cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên