Khay chữ nhật mini – Set 10 cái

21.000,0

Tên SP: Khay chữ nhật mini
Hình dạng: Hình chữ nhật
Kích thước: 15 cm x 10 cm x 2 cm
Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

Danh mục: