Showing 1–12 of 14 results

32.000,0

Tên SP: Chén tròn 12 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф12cm x 4cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

15.000,0

Tên SP: Chén vuông nhỏ Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 8 cm x 8 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

HOT
27.000,0

Tên SP: Dĩa oval 17 Hình dạng: Hình oval Kích thước: 17 cm x10 cm x2 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

35.000,0

Tên SP: Dĩa tròn mo cau DT20 Hình dạng: Hình tròn Kích thước:ф20 cm x 2 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

47.000,0

Tên SP: Dĩa tròn 30 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф30cm x 2cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

44.000,0

Tên SP: Dĩa vuông 23 Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 23cm x 23 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

27.000,0

Tên SP: Đĩa vuông 15 Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 15 cm x 15 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

52.000,0

Tên SP: Hộp đựng có năp Hình dạng: Hình chữ nhật Kích thước:   hộp: 17cm x 12cm x 3 cm & nắp: 21cm x 15cm x 1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

21.000,0

Tên SP: Nắp hộp Hình dạng: Hình chữ nhật Kích thước:21cm x 15cm x 1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

21.000,0

Tên SP: Khay chữ nhật mini Hình dạng: Hình chữ nhật Kích thước: 15 cm x 10 cm x 2 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

58.000,0

Tên SP: Khay đựng 3 ngăn Hình dạng: Hình tròn Kích thước:ф28cm x 2cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

Muỗng Thìa Mo Cau

Muỗng mo cau – set 10 cái

14.000,0

Tên SP: Muỗng mo cau Hình dạng: Kích thước:13cm x R3cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên