Showing all 4 results

32.000,0

Tên SP: Chén tròn 12 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф12cm x 4cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

15.000,0

Tên SP: Chén vuông nhỏ Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 8 cm x 8 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

47.000,0

Tên SP: Dĩa tròn 30 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф30cm x 2cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

35.000,0

Tên SP: Tô tròn 16 Hình dạng: Hình tròn Kích thước: ф16cm x 4cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên