Showing all 4 results

HOT
27.000,0

Tên SP: Dĩa oval 17 Hình dạng: Hình oval Kích thước: 17 cm x10 cm x2 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

35.000,0

Tên SP: Dĩa tròn mo cau DT20 Hình dạng: Hình tròn Kích thước:ф20 cm x 2 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

44.000,0

Tên SP: Dĩa vuông 23 Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 23cm x 23 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên

27.000,0

Tên SP: Đĩa vuông 15 Hình dạng: Hình vuông Kích thước: 15 cm x 15 cm x1.5 cm Nguyên liệu: Mo cau tự nhiên